Hoạt động chuyên môn

Bên cạnh kiến thức ngôn ngữ, nhiệm vụ của giáo viên là truyền sự tự tin cho các con.

Tập huấn Sư phạm

Bên cạnh kiến thức ngôn ngữ, nhiệm vụ của giáo viên là truyền sự tự tin cho các con.

Hội thảo NatGeo

Chuyên đề Sách Giáo khoa mới

HỘI THẢO MCMILLAN

Chuyên đề Tích hợp nội dung chương trình phát triển bền vững vào giáo trình tiếng Anh.

Hội thảo British Council

Chuyên đề định hướng đào tạo trong thời đại mới.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.