E-Flashcards

how are you?

Pinta nghiên cứu, cập nhập những kiến thức mới nhất về giáo trình, phương pháp và công cụ giảng dạy để kiến tạo nên thế hệ học sinh năng động, toàn diện trên 3 nội dung: Tiếng Anh, Kỹ năng mềm và Kiến thức xã hội.

Cambridge-Logo
Your-Thought-Logo-V2b
Global Goals Logo
Cultural-Logo
National Geographic
Giới thiệu Pinta
Giá trị cốt lõi
Phương pháp đào tạo
Giải pháp học tập
Tiếng Anh Mầm non
Tiếng Anh Tiểu học
Tiếng Anh THCS
Tiếng Anh Luyện thi
ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp ngày 17/07/2020.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.