Bố mẹ có biết

Trước một xu thế, chúng ta chỉ có thể làm chậm chứ không thể ngăn cản. Gamification in Education là một xu thế và nó đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới.

HỌC SINH
0 %

Học sinh muốn thay đổi và cảm thấy hào hứng hơn khi có thêm nhiều hoạt động học tập được thiết kế như những trò chơi.

TỔ CHỨC
0 %

Những cơ sở giáo dục lớn trên thế giới có ít nhất một ứng dụng Gamification được đưa vào trong hoạt động đào tạo.

Mai-Linh-2b

Trước sự lôi kéo của những tiện ích vui chơi, giải trí của thời đại, chúng tôi cần một cái gì đó mới và đột phá để đưa sự tập trung của Học sinh trở lại với bài vở. Và Gamification là giải pháp chúng tôi cần.

Đột phá giá trị

Học tập trở nên dễ dàng hơn, vui hơn và hiệu quả hơn.

Anh-hùng-XP-Icon-1

Kích hoạt năng lượng

Học tập đầy năng lượng giúp ghi nhớ tốt hơn, kết nối bài giảng sâu sắc hơn.

Anh-hùng-XP-Icon-4

Tăng cường động lực

Với Gamification mỗi buổi học là một trải nghiệm chinh phục và vượt qua chính mình.

Anh-hùng-XP-Icon-3

Giảm thiểu áp lực

Gamification chuyển đổi áp lực học tập truyền thống thành áp lực thể hiện bản thân.

Cấu trúc thành phần

Học sinh đóng vai trò trung tâm trong tất cả các hoạt động: học tập, thi đấu, làm nhiệm vụ …

  • Progress Bars

    Thanh tiến độ biểu thị quá trình học tập của học sinh,

  • Levels

    Cấp độ là phương thức thể hiện bản thân với người khác.

  • Badges

    Phù hiệu giúp học sinh cảm thấy bản thân đã hoàn thành công việc.

ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp

© 2021 Pinta English

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.