CHINH PHỤC

HỌC TẬP MINH BẠCH

Giải pháp hoàn thành mục tiêu học tập tốt nhất.

Kết quả học tập của học sinh cần được công khai với tất cả các bên liên quan, đây là cơ sở để tất cả cùng nhìn nhận và đưa ra những điều chỉnh phù hợp thúc đẩy hiệu quả học tập.

Giá trị của minh bạch

xxx

Anh-hùng-XP-Icon-1

xxx

xxx

Anh-hùng-XP-Icon-4

xxx

xxx

Anh-hùng-XP-Icon-4

xxx

xxx

GIẢI PHÁP CỦA PINTA

Kiểm soát quá trình học và điểm số giúp phụ huynh, học sinh và Pinta có góc nhìn chính xác về năng lực học tập của học sinh trong từng thời điểm, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cho học sinh.

Anh-hùng-XP-Icon-1

Hệ thống Cá nhân hóa

Giải pháp công khai lộ trình, nội dung học và cả điểm số trong suốt quá trình học.

Anh-hùng-XP-Icon-4

Kiểm tra Online

Thực hiện bài kiểm tra Online định kỳ thuộc các cấp độ giúp phụ huynh.

Avata-Mai-Linh-1
MAI LINH
Teacher & Founder
Tiếng Anh đang thay đổi để phù hợp với thời đại mới, tại đó, tiếng Anh đóng vai trò công cụ ngôn ngữ giúp học sinh tìm hiểu thế giới và phát triển bản thân. ...
ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp.

© 2021 Pinta English1

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.