STTHọ&tênSố báo danhChặng1Chặng2Chặng3Điểm hoạt độngTổng
1Nguyễn Văn AnA01858829
2Trần Thị MaiB23862622
3Lê Minh QuânC45576624
4Phạm Thu HàD677810833
5Vũ Hoàng AnhE89927422
6Phan Thanh TùngF02761721
7Đỗ Ngọc BíchG133106726
8Hoàng Văn NamH24776929
9Hồ Thị ThảoI35618116
10Ngô Minh ĐứcJ46764724
11Dương Thị LinhK57467926
12Bùi Văn LongL68787729
13Đặng Thu HuyềnM79789327
14Trịnh Minh TuấnN80971724
15Hà Thị LanO91147618
16Huỳnh Văn HiếuP03899733
17Cao Thị NgọcQ141097430
18Nguyễn Thị YếnR25963725
19Trần Văn HùngS36237820
20Lê Thị DiễmT479891036
21Phạm Văn ToànU58857929
22Vũ Thị HoaV69896225
23Đặng Minh KhoaW70672924
24Hoàng Thị PhươngX81969832
25Ngô Văn HuyY92427821
26Dương Thị ThanhZ04899430
27Bùi Thị TrangA159107834
28Đỗ Văn KiênB26693927
29Trịnh Thị HồngC37317617
30Hà Văn ThắngD48786324