List Movies - Basic

Danh sách trích đoạn thuộc event Movie Dubbing giúp học sinh tự luyện tập

List Movies - inter

Danh sách trích đoạn thuộc event Movie Dubbing giúp học sinh tự luyện tập

Thời đại đang thay đổi, tiếng Anh cũng phải thay đổi. Lúc này đây, tiếng Anh đã và đang trở thành công cụ ngôn ngữ giúp học sinh tìm hiểu thế giới và phát triển bản thân.

Cambridge-Logo
Your-Thought-Logo-V2b
Global Goals Logo
Cultural-Logo
National Geographic
Logo-Footer
Câu chuyện Pinta
Giá trị cốt lõi
Phương pháp đào tạo
ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp ngày 17/07/2020.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.