PLAY & LEARN

Play and Learn bao gồm các học liệu được biên tập kỹ càng nhằm trao quyền giảng dạy tiếng Anh cho phụ huynh, góp phần tạo dựng cộng đồng thế hệ trẻ nói tốt tiếng Anh.

What's this?

This is my shirt

What's this?

This is the living room

What's this?

It's a bicycle

What color is it?

It's orange

What shape is it?

It's a square

What's this?

This is my head

Who is this?

This is my mum

What's this?

It's a dog

What's this?

It's a apple

Avatar-Mai-Linh-Orange-108x108
MAI LINH
Teacher & Founder
Tiếng Anh đang thay đổi để phù hợp với thời đại mới, tại đó, tiếng Anh đóng vai trò công cụ ngôn ngữ giúp học sinh tìm hiểu thế giới và phát triển bản thân. ...
ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp.

© 2021 Pinta English.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.