Công cụ học tiếng Anh
Speed

Nhanh

3s để truy cập

Tiện

Sử dụng Smartphone

HIỆU QUẢ

Không để sót bài
First Friends 1
Free
First Friends 2
Free​
Explore Our World 1
Free​
Explore Our World 1 - SBT
Free​
Tiếng Anh 3 - Tập 1
Free​
Tiếng Anh 3 - Tập 2
Free​
Tiếng Anh 4 - Tập 1
Free​
Tiếng Anh 4 - Tập 2
Free​
Tiếng Anh 5 - Tập 1
Free​
Tiếng Anh 5 - Tập 1
Free​
Family and Friends Starter
Free​
Family and Friends 1
Free​
Family and Friends 2
Free​
Family and Friends 3
Free​
Family and Friends 4
Free​
Family and Friends 5
Free​
Avatar-Mai-Linh-Orange-108x108
MAI LINH
Teacher & Founder

Nhiều học sinh đã không thể làm bài tập hay ôn bài vì khó khăn trong việc truy cập các file Audio, Videos của bài học. Với các bộ Code Sách này, cô mong góp phần giúp đỡ các con vượt qua trở ngại việc học ngày một tốt hơn.

ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp.

© 2021 Pinta English

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs-Mai-Linh.jpg

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

First Friends 1

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs-Mai-Linh.jpg

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

First Friends 2

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Explore Our World 1

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Explore Our World 1 - Sách Bài tập

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Tiếng Anh 3 - Tập 1

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Tiếng Anh 3 - Tập 2

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Tiếng Anh 4 - Tập 1

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Tiếng Anh 4 - Tập 2

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Tiếng Anh 5 - Tập 1

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Tiếng Anh 5 - Tập 2

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Family and Friends Starter

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Family and Friends 1

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Family and Friends 2

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Family and Friends 3

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Family and Friends 4

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Family and Friends 5

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.