GIỚI THIỆU

Reading for Vaccine là sự kiện đọc vì cộng đồng, tại đó:
  • Học sinh hoàn thành bài đọc để nhận các điểm Point.
  • Tích lũy điểm Point để xây dựng Quỹ Đọc và Thành tích đọc của mỗi cá nhân.
  • Quỹ đọc được quy đổi sang tiền và gửi vào Quỹ Vaccine Quốc Gia.
  • Sự kiện hoàn toàn miễn phí.

BẢNG NHIỆM VỤ

Mission Table

NO LEVEL LINK
1
Level 1 - Beginner
2
Level 2 - Starters
3
Level 3 - Movers
4
Level 4 - Flyers
5
Level 5 - Secondary

KẾT QUẢ

Event Result

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Guide line

ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp.

© 2021 Pinta English.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.