Sing a Song

Five Little Monkeys

1/5
The wheels on the bus là một bài hát dân gian Mỹ, được viết bởi Verna Hills và xuất bản vào năm 1939.

CÓ THỂ bạn CHƯA BIẾT?

MAI LINH

xxx

Luyện hát, luyện nói

xxx

Avata-Mai-Linh-1
MAI LINH
Teacher & Founder
Tiếng Anh đang thay đổi để phù hợp với thời đại mới, tại đó, tiếng Anh đóng vai trò công cụ ngôn ngữ giúp học sinh tìm hiểu thế giới và phát triển bản thân. ...
ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp

© 2021 Pinta English

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.