CHINH PHỤC

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH

Giải pháp hoàn thành mục tiêu học tập tốt nhất.

Pinta mang đến cơ hội học tập qua trải nghiệm cho mọi học sinh, tại đó, học sinh trở thành những Đại sứ Văn hóa giúp kết nối, quảng bá Việt Nam đất nước, con người đến các nước bạn.

Học tập qua trải nghiệm

Việc tích hợp các giá trị phát triển con người vào trong quá trình đào tạo ngôn ngữ đem lại những điều tốt đẹp hơn cho học sinh.

Anh-hùng-XP-Icon-1

Tự tin

Tham gia nhiều các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tự tin hơn khi giao tiếp với người khác, cho dù họ là ai.

Anh-hùng-XP-Icon-4

Thành thạo

Vận dụng ngôn ngữ để truyền tải các thông điệp, suy nghĩ của bản thân với người nước ngoài giúp học sinh tăng mức độ thành thạo và xa hơn là cảm giác làm chủ ngôn ngữ.

Anh-hùng-XP-Icon-4

Say mê

Từng bước chinh phục, làm chủ ngôn ngữ giúp học sinh say mê, yêu thích hơn với bộ môn tiếng Anh và sẵn sàng bước vào những hành trình khó khăn hơn.

Giải pháp của pinta

Pinta English xây dựng cho mình một mô trình Cá nhân hóa học tập với những điểm khác biệt sau

Anh-hùng-XP-Icon-1

Kiến thức nền

Trang bị học sinh kiến thức nền về văn hóa xã hội, đặc biệt các kiến thức thuộc nhóm Công dân toàn cầu như 1 dạng công cụ tri thức giúp học sinh vững tin khi giao tiếp.

Anh-hùng-XP-Icon-4

YourThoughtsonVietnam

Trong vai Đại sứ văn hóa, học sinh thực hiện kết nối, trao đổi văn hóa với bạn bè thế giới tại các điểm trải nghiệm (Chương trình bản quyền Châu Âu).

Anh-hùng-XP-Icon-4

Class to the World

“Cầu truyền hình” kết nối lớp học của Pinta với các lớp học ngẫu nhiên trên thế giới. Các học sinh tham gia trao đổi, trình bày suy nghĩ về các vấn đề thuộc chủ đề định trước.

Hoạt động thực tế

Pinta English xây dựng cho mình một mô trình Cá nhân hóa học tập với những điểm khác biệt sau

Avata-Mai-Linh-1
MAI LINH
Teacher & Founder
Tiếng Anh đang thay đổi để phù hợp với thời đại mới, tại đó, tiếng Anh đóng vai trò công cụ ngôn ngữ giúp học sinh tìm hiểu thế giới và phát triển bản thân. ...
ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp.

© 2021 Pinta English1

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.