Kết hợp kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức nền mạnh mẽ giúp học sinh tự tin vươn lên, ngang tầm học sinh Quốc tế và đây cũng là tiền đề chinh phục các kỳ khảo thí trong tương lai.

Thay đổi nhận thức

Năm 2015, các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng ý với 17 Mục tiêu Toàn cầu. Những mục tiêu này có sức mạnh tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn vào năm 2030, bằng cách chấm dứt nghèo đói, chống bất bình đẳng và giải quyết sự cấp bách của biến đổi khí hậu.

Lan tỏa giá trị

Học tập, trao đổi và thảo luận cùng các bạn học Quốc tế. Xây dựng lòng tự tin, tự hào khi trở thành 1 phần của lực lượng Công dân toàn cầu, chung tay góp phần thay đổi thế giới.

Giáo trình & Học liệu

Phiên bản độc quyền Pinta

Chương trình học Global Goals do Pinta nghiên cứu, phát triển là công cụ giúp học sinh dễ dàng và giàu cảm hứng hơn trong khi học tập và giao lưu thảo luận cùng các bạn học sinh từ khắp nơi trên thế giới.

Giáo trình

Global Goals được xây dựng dựa trên bộ 3 giá trị:
1. Mục tiêu
- Bám sát mục tiêu, thông điệp do UNICEF đề ra, tập trung vào việc thay đổi nhận thức, tiến lên thay đổi hành động.
2. Giá trị thật
- Dữ liệu và số liệu được sử dụng trong giáo trình được nghiên cứu, chọn lọc tỷ mỷ nhằm đem đến giá trị chân thực nhất.
3. Ngôn ngữ
- Nội dung được biên tập theo chuẩn mực Cambridge, bám sát yêu cầu ngôn ngữ các cấp độ học tập của học sinh: Starters, Movers, Flyers và KET.

Học liệu

Chương trình sử dụng các học liệu đi kèm, giúp học sinh thuận lợi hơn trong quá trình học tập: ClassSheet, WorkSheet, Activity Sheet ...

Cộng đồng học Quốc tế

Vượt qua khuôn khổ lớp học, Pinta đưa lớp học và thế giới đến gần nhau hơn, Pinta tổ chức các hoạt động Ngoại khóa giúp học sinh nâng cao khả năng vận dụng ngôn ngữ, rèn luyện tự tin và kết nối bạn học Quốc tế.
Cambridge-Logo
Your-Thought-Logo-V2b
Global Goals Logo
Cultural-Logo
National Geographic
Câu chuyện Pinta
Giá trị cốt lõi
Phương pháp đào tạo
ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp ngày 17/07/2020.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.