Giải nhất

BimBim
HLW-1
Bút cà rốt
HLW-2
Gọt bút Gấu mèo
HLW-3
Bút bấm nhiều màu
HLW-4

giải nhì

Gọt bút Hoạt hình
HLW-5
Sticker Mật ngữ
HLW-6
Gọt bút Lật đật
HLW-7
Thổi bóng thăng bằng
HLW-8

giải ba

Gọt bút Hoạt hình
HLW-5
Sticker Mật ngữ
HLW-6
Gọt bút Lật đật
HLW-7
Thổi bóng thăng bằng
HLW-8

giải nỗ lực

Gọt bút Hoạt hình
HLW-5
Sticker Mật ngữ
HLW-6
Gọt bút Lật đật
HLW-7
Thổi bóng thăng bằng
HLW-8

giải cộng đồng

Gọt bút Hoạt hình
HLW-5
Sticker Mật ngữ
HLW-6
Gọt bút Lật đật
HLW-7
Thổi bóng thăng bằng
HLW-8

Thời đại đang thay đổi, tiếng Anh cũng phải thay đổi. Lúc này đây, tiếng Anh đã và đang trở thành công cụ ngôn ngữ giúp học sinh tìm hiểu thế giới và phát triển bản thân.

Cambridge-Logo
Your-Thought-Logo-V2b
Global Goals Logo
Cultural-Logo
National Geographic
Logo-Footer
Câu chuyện Pinta
Giá trị cốt lõi
Phương pháp đào tạo
ĐKKD số 0109273573. Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp ngày 17/07/2020.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.