Reading Marathon

Basic 2-5 Nguyễn Thị Vân
Play Video about Nguyễn Thị Vân

Reading Marathon là sự kiện tiếng Anh lớn nhất hè 2024 tại khu vực Linh Đàm.

Sự kiện được tổ chức bởi Pinta EnglishCô Mai Linh.

Pinta nghiên cứu, cập nhập những kiến thức mới nhất về giáo trình, phương pháp và công cụ giảng dạy để kiến tạo nên thế hệ học sinh năng động, toàn diện trên 3 nội dung: Tiếng Anh, Kỹ năng mềm và Kiến thức xã hội.

Cambridge-Logo
Your-Thought-Logo-V2b
Global Goals Logo
Cultural-Logo
National Geographic

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Mrs Mai Linh

Cô Mai Linh

Hãy chia sẻ nếu hữu ích!

Mọi học sinh cần có đủ công cụ học tập.