Dạy con hát tiếng Anh The finger family

Dạy con hát tiếng Anh The finger family

Mọi trẻ em Việt Nam đều yêu thích những bài như: Một gia đình đình nhỏ, một hành phúc to; Ba ngọn nến lung linh .. Và gần như tất cả các trẻ em trên thế giới đều yêu thích bài The finger family cũng vì nội dung. Vì tất cả những bài hát này có điểm chung là ca ngợi tình yêu gia đình.